Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa l’usuari que el titular de la present pàgina web (d’ara endavant, “pàgina web”) és GRUPO J. URIACH, S.L. (En endavant, URIACH) les dades d’identificació són els següents:

– Domicili social: Av. Camí Reial, núm. 51-57, Polígon Industrial Riera de Caldes, 08184 – Palau Solità i Plegamans (Barcelona)

– Dades del registre: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al volum 35.543, foli 85, full número B-241.911, inscripció 1ª.

L’Usuari pot efectuar les seves consultes a través de la nostra secció de Contacte o bé remetent un escrit per correu postal a la direcció assenyalada o bé a través del telèfon (+34) 902 471511 o el correu electrònic de contacte: info@uriach.com.

 

 1. Accés i funcionament de la pàgina web

L’avís legal regula l’accés i ús dels usuaris a la pàgina web i té per objecte donar a conèixer els serveis i productes d’URIACH, a més de permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

 1. Utilització de la pàgina web

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts de la pàgina web i està obligat a:

 1. Facilitar informació veraç i exacta sobre les dades sol·licitades en els diferents formularis i mantenir-les actualitzades sempre que utilitzi la pàgina web;
 2. No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
 • No difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, discriminatori per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;
 1. No provocar danys en els sistemes físics i lògics de la pàgina web, dels proveïdors d’URIACH o de terceres persones, ni introduir ni difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys esmentats;
 2. No fer servir els continguts ni la informació de la pàgina web per remetre publicitat o enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers;
 3. No intentar accedir i, en el seu cas, fer servir els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

URIACH es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi presten com la manera amb què apareguin presentats o ubicats en el seu portal. Per això, recomanem que l’usuari ho llegeixi periòdicament.

 1. Responsabilitats
 2. a) Responsabilitat per l’ús de la pàgina web: L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la pàgina web i URIACH queda exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que pogués derivar-se de les accions de l’usuari.

URIACH utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent a la pàgina web. Tanmateix, URIACH no assumeix cap garantia amb relació a la presència d’errors o possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquesta pàgina web.

L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra URIACH basant-se en l’ús de la Web per part de l’usuari. En tal cas, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que siguin irrogats a URIACH amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

 1. b) Responsabilitat pel funcionament de la pàgina web: URIACH exclou tota responsabilitat que es pugui derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic.

Així mateix, també s’exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a Internet, a més de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’URIACH. URIACH està facultada per suspendre temporalment i sense avís previ l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

 1. c) Responsabilitat per contingut: URIACH no es farà responsable, excepte en els extrems obligats per la Llei, dels danys o perjudicis que es puguin ocasionar por l’ús, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol mena d’activitat que realitzi sobre els textos i/o fotografies que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual de tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.

D’altra banda, URIACH no serà responsable de la informació enviada per l’usuari quan no tingui coneixement efectiu del fet que la informació emmagatzemada és il·lícita o lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització. En el moment que URIACH tingui coneixement efectiu que allotja dades com les esmentades anteriorment, es compromet a actuar amb diligència per retirar-les o fer impossible que s’hi accedeixi.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en qualsevol de les seccions de la present pàgina web, pot fer-ho dirigint-se a URIACH a través de les adreces de contacte indicades en la present pàgina web.

 1. Enllaços de tercers
 2. a) Web enllaçant: Les terceres persones que tinguin la intenció d’incloure a la seva pàgina web un enllaç de la present pàgina web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inadequats i/o il·lícits. En cap cas URIACH es fa responsable del contingut de la pàgina web de la tercera persona, ni en promou, garanteix, supervisa o recomana els continguts. En cas que la Web enllaçant incompleixi algun dels aspectes anteriors, estarà obligada a suprimir l’enllaç de manera immediata.
 3. b) Web enllaçada: En aquesta pàgina web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin que l’usuari hi accedeixi. No obstant això, URIACH no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi. El present avís legal fa referència únicament a aquesta pàgina web i als continguts d’URIACH i no s’aplica als enllaços o a les pàgines webs de tercers accessibles a través de la pàgina web.

Tals enllaços o mencions tenen una finalitat que no implica cap mena de suport, aprovació, comercialització o relació entre URIACH i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

 1. Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts

Tots els continguts de la pàgina web, si no s’indica el contrari, són de titularitat exclusiva d’URIACH o de les seves filials i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfiques, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareguin a la pàgina web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol mena de continguts a la pàgina web estan protegits per la Llei.

URIACH no concedeix cap mena de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva pàgina web i els serveis que hi ofereix.

Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra mitjà d’explotació, mitjançant qualsevol procediment, de tots o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’URIACH o del seu titular.

 1. Publicitat

A la pàgina web s’hi podran allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables de garantir que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleix amb les lleis que siguin aplicables en cada cas.

URIACH no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin presentar els continguts publicitaris dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquesta pàgina web, es pot posar en contacte amb URIACH a través dels mitjans indicats a l’inici.

 1. Tractament de dades personals

Per conèixer el tractament que URIACH farà de les dades personals que tracti a través de la present pàgina web, pot consultar la Política de privacitat. Llegeixi atentament aquest text legal abans de facilitar-nos les seves dades personals.

 1. Legislació aplicable

L’avís legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, se sotmetran als jutjats o tribunals pertinents del domicili de l’usuari.

URIACH perseguirà l’incompliment del present avís legal i de qualsevol utilització indeguda de la pàgina web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.

 1. Contacte

Per a qualsevol consulta o comentari sobre el present avís legal es pot posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@uriach.com