Política de Privacitat

Mitjançant la present política de privacitat, l’informem sobre la recopilació, el tractament i l’ús de les seves dades personals obtingudes per GRUPO J. URIACH, S.L. mitjançant la present pàgina web.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat del responsable:

GRUPO J. URIACH, S.L. amb CIF B-62715594

Adreça:

Av. Camí Reial, núm. 51-57, 08184 – Palau Solità i Plegamans (Barcelona)

Correu:

dpo@uriach.com

 

Amb quines finalitats tractarem les seves dades i quina és la legitimació per a tractar-los?

A GRUPO J. URIACH, S.L. (d’ara endavant, “URIACH”) tractem les dades personals que ens faciliti, així com totes aquelles que siguin obtingudes a través de la present pàgina i les que derivin de la seva relació amb nosaltres amb les següents finalitats principals:

 • Formulari de talent: Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva possible candidatura en el marc d’un procés de selecció a la nostra companyia i, en cas que el seu perfil es pogués ajustar a algun procés, contactar amb vostè.
  La base legal per al tractament de les seves dades personals serà el consentiment atorgat per part seva en el moment d’enviar-nos el seu currículum.
 • Formulari comentari blog:
  • Gestionar la publicació del seu comentari en el nostre blog.
  • Enviar-li correus electrònics amb els següents comentaris que hagi rebut a la seva entrada i/o notificar-li les noves entrades al nostre blog.

La base legal per al tractament de les seves dades personals serà, per a cada una de les finalitats indicades, el consentiment atorgat per part seva en el moment d’enviar-nos el comentari que vol introduir al blog, el fet de marcar la casella destinada a tal efecte per acceptar l’enviament de les següents entrades al seu comentari o bé per rebre un avís per conèixer les noves entrades del nostre blog. Li comuniquem que pot revocar el consentiment en qualsevol moment, enviant-nos un correu electrònic a dpo@uriach.com.

 • Formulari de contacte: Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar i respondre als dubtes i/o consulten que ens plantegin. Per això, ens podrem posar en contacte amb vostè per via telefònica o per via telemàtica.
  La base legal per al tractament de les seves dades personals serà el consentiment atorgat per part seva en el moment d’enviar-nos el seu currículum.

 

Quines dades tractem?

En el marc de les funcionalitats ofertes a través d’aquesta pàgina web i condicionat a les finalitats indicades prèviament, a URIACH tractem dades identificatives i de contacte, com són el nom i cognoms, el correu electrònic i, si ens el proporciona, el seu telèfon.

D’altra banda, en cas que ens hagi facilitat el seu currículum, tractarem les dades personals que inclou amb la finalitat indicada a l’apartat anterior.

 

A quins destinataris es comunicaran les dades?

URIACH no comunicarà les seves dades personals a tercers excepte en compliment d’obligacions legals.

No obstant això, l’informem que, per poder oferir-li els nostres serveis oferts a través de la present pàgina web, requerim l’assistència de proveïdors de serveis. Aquests tercers podran tenir accés a les seves dades però, en qualsevol cas, actuaran en nom i per compte nostre, seguint les nostres instruccions. En cap cas disposaran de les seves dades per a finalitats pròpies.

 

Quant de temps conservarem les seves dades?

URIACH conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir. En conseqüència, si és necessari, les dades es bloquejaran fins que finalitzi el termini legalment establert. En cas que les seves dades personals es facin servir per a finalitats diverses que ens obliguessin a conservar-les durant terminis diferents, aplicarem el termini de conservació més llarg.

Així mateix, les seves dades personals seran conservades mentre vostè no en sol·liciti la supressió.

 

Quins són els seus drets com a titular de les dades?

Dret

Contingut

Accés

Podrà obtenir confirmació sobre si es tracten les seves dades personals i consultar les seves dades personals que siguin objecte de tractament.

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes i completar-les quan siguin incompletes.

Supressió

Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals foren recollides.

Oposició

Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals, tret que no sigui possible per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els supòsits següents:

§ Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades;

§ Quan el tractament sigui il·lícit, s’oposi a la supressió de les seves dades i en sol·liciti la limitació de l’ús;

§ Quan no sigui necessari el tractament de les seves dades, però les necessiti per a l’exercici o defensa de reclamacions;

§ Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

Portabilitat

Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i les que s’hagin obtingut a través del lloc web i les podrà transmetre a una altra entitat.

Canals d’exercici: Podrà exercir els drets mencionats mitjançant sol·licitud escrita dirigida a GRUPO J. URIACH, S.L., Av. Camí Reial, núm. 51-57, 08184 – Palau Solità i Plegamans (Barcelona) o enviant un correu electrònic a dpo@uriach.com,  en ambdós casos amb la referència “Protecció de dades”.  Per a l’exercici dels seus drets haurà d’adjuntar una còpia del seu DNI o un altre document que acrediti la seva identitat i indicar el dret que vol exercir.

Si considera que les seves dades personals no han estat tractades de conformitat amb la normativa aplicable podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva pàgina web: www.aepd.es

L’exercici d’aquests drets és gratuït.