Valors

Qué ens mou

Els valors marquen la nostra forma de ser i fer. Son els principis que ens guien durant el nostre dia a dia. Aquests es reflecteixen en la cultura de la nostra organització en base a un conjunt de creences i comportaments, profundament arrelats, que governen i guien el camí per assolir els objectius marcats generació rere generació.

També ens guia el tracte amb tots els grups d’interès vinculats a la organització, des d’accionistes fins a col·laboradors, passant per els proveïdors, farmàcies, professionals sanitaris, clients i consumidors. D’aquesta forma, tots els que formem part d’Uriach ens comprometem a complir i fer complir els següents valors:

Unity

SOM UN

Aconseguir una unitat “de cors”, amb vincles molt més forts que la recompensa, d’amistat i afecte, sent lliures per a decidir les coses constructivament, com un compromís real i sincer de cada persona cap a l’equip.

Resonance

SOM INSPIRACIÓ I COMPROMIÍS

Aconseguir un entorn de confiança, respecte, humilitat, suport mutu, afecte i interès sincer per les persones, i des d’aquest profund afecte donar feedback i reptar, sent tot això cap a un mateix i cap als demés.

Intensity

SOM ENERGÍA POSITIVA

Aconseguir de cada persona una energia positiva infatigable, que li motivi i empenyi a actuar de manera flexible i àgil constantment, amb optimisme, autoconfiança, diversió i passió.

Ambition

INNOVEM I SEMPRE VOLEM MÉS

Aconseguir una mentalitat emprenedora: qüestionar l’status quo, sempre ambicionar fer més i millorar les coses, explorar, innovar, prendre riscos, mai rendir-se ni conformar-se, créixer i triomfar.

Confidence

RES ÉS IMPOSSIBLE

Aconseguir el compliment permanent dels nostres compromisos i reptes mitjançant un sincer sentit de responsabilitat, accountability, fent el necessari i sobreposant-se als errors.

History

SOM SOSTENIBLES

Aconseguir la sostenibilitat mitjançant una mentalitat kaizen, de creixement professional i personal constant, anhelant la grandesa primària i protegint el nucli: els nostres valors.

Nuestro compromiso