2009

2009

Vifor Uriach Pharma

Aliança estratègica d’Uriach amb Galènica, creant Vifor Uriach Pharma, una Joint Venture. Aquesta aliança permetrà maximitzar la comercialització dels productes actuals i preparar futurs llançaments dins el mercat hospitalari espanyol, focalitzant-se en la comercialització de les teràpies de reemplaçament de ferro.

L’any 2012, la companyia suïssa Galènica compra el 100% del capital d’Vifor Uriach Pharma.