Govern Corporatiu

 • Conseller:
  Joaquín Uriach Torelló

 • Conseller:
  Javier Uriach Torelló

 • Conseller:
  Juan Uriach Torelló

 • Consellera:
  Marta Uriach Torelló

 • President:
  Enrique Uriach Torelló

 • President:
  Luis Cantarell Rocamora

 • Secretari:
  Daniel Marín Moreno

 • Conseller:
  Enrique Uriach Torelló

 • Consellera:
  Marta Uriach Torelló

 • Conseller:
  Joaquim Agut Bonsfills

 • Conseller:
  Francisco Belil Creixell

 • Conseller:
  Joaquín Uriach Torelló

 • Conseller Delegat:
  Oriol Segarra Montaner

 • CEO:
  Oriol Segarra
 • Director Consumer Healthcare:
  Javier Navarro
 • Directora Marketing Internacional:
  Alicia Espriu 
 • Director Legal & Financer:
  Javier Salom

 • Directora Persones, Cultura, Comunicació & Informació de sistemes:
  Belén Badia

 • Director Corporate Development:
  Lluís-Marc Carpentier

Consell de Propietaris
Consell d’Administració
Comitè de Direcció

Govern Corporatiu

Des de la creació d'Uriach el 1838 fins l'actual moment, hem liderat la organització mitjançant diverses formes de govern. Seguim sent una empresa familiar independent que operem sota el model de Corporació.
El Govern Corporatiu està controlat per la família Uriach, coma a accionista i família empresària, delegant la gestió del grup en un negoci equip de profesionals que dirigeix i gestiona el negoci.

Assemblea Familiar

Reuneix a tots els membres de la família Uriach, majors de 25 anys, accionistes o potencials accionistes i que pertanyen a diverses generacions. En l'assemblea es tracten decisions operatives, que tinguin relació y incidència amb la família i l'empresa.

Consell de Propietaris

És el màxim òrgan de representació dels accionistes. La seva missió és la de consensuar la opinió dels accionistes familiars en relació amb les matèries de gran rellevància que afectin a la propietat i al govern d'Uriach.

Consell d'Administració

Opera com l'òrgan societari que s'ocupa del lideratge de tots els negocis d'Uriach. Els seus membres són escollits pel Consell de Família en funció de les qualitats requerides.

Conseller Delegat

Es tracta d'un membre depenent del Consell d'Administració encarregat de la contínua vigilància i atenció del correcte funcionament d'Uriach. Des del 2010 aquesta figura recau en un membre que no pertany a la família propietària.

Comitè de Direcció

Dirigit per Oriol Segarra Montaner, Conseller Delegat d'Uriach, està constituït pels Directors de les diferents àrees de negoci i de serveis d'Uriach.

Tot l'esquema organitzacional es troba recollit en el Protocol Familiar establert l'any 2000, on es contemplen també totes les normes referents a les relacions econòmiques, als valors i a la continuïtat.

Codi ètic

La finalitat del Codi Ètic és proporcionar una base de principis comuns per totes les directrius i polítiques que han de regir el comportament ètic i responsable de tots els professionals que formen part d'Uriach en el desenvolupament de la nostra activitat.

A Uriach vetllem per el compliment del Codi Ètic així com de la normativa interna que el desenvolupi per part dels nostre col·laboradors. Impulsem el seu coneixement i adopció de mesures pertintents per part de clients, proveïdors i subcontractistes requerint-los perquè otorguin les garanties necessàries d'accés i verificació per la nostra part o un tercer autoritzat expressament a tals efectes.

Polítiques Corporatives

Uriach disposa d'un cos normatiu que recull totes les mesures preventives y de control que han de ser aplicats en l'activitat diària.