Govern Corporatiu

 • Secretari:
  Javier Uriach Torelló

 • Conseller:
  Joaquin Uriach Torelló

 • President:
  Dr. Juan Uriach Marsal

 • Conseller:
  Juan Uriach Torelló

 • Consellera:
  Marta Uriach Torelló

 • Conseller:
  Enrique Uriach Torelló

 • President:
  Joaquín Uriach Torelló

 • Secretari:
  Daniel Marín Moreno

 • Conseller:
  Enrique Uriach Torelló
 • Consellera:
  Marta Uriach Torelló

 • Conseller:
  Joaquim Agut Bonsfills

 • Conseller:
  Francisco Belil Creixell

 • Conseller:
  Luís Cantarell Rocamora

 • Conseller Delegat:
  Oriol Segarra Montaner

 • Director BD&Third Party Sales:
  David Perdigó

 • Directora Persones, Comunicació & IT:
  Belén Badia

 • CEO:
  Oriol Segarra

 • Director Legal & Financer:
  Javier Salom

 • Director Operacions:
  Xavier Farrés

 • Director Consumer Healthcare:
  Javier Navarro

 • Director Corporate Development:
  Lluís-Marc Carpentier
Consell de Família
Consell d’Administració
Comitè de Direcció

Govern Corporatiu

Des de la creació d'Uriach el 1838 fins l'actual moment, hem liderat la organització mitjançant diverses formes de govern. Seguim sent una empresa familiar independent que operem sota el model de Corporació.
El Govern Corporatiu està controlat per la família Uriach, coma a accionista i família empresària, delegant la gestió del grup en un negoci equip de profesionals que dirigeix i gestiona el negoci.

Assemblea Familiar

Reuneix a tots els membres de la família Uriach, majors de 25 anys, accionistes o potencials accionistes i que pertanyen a diverses generacions. En l'assemblea es tracten decisions operatives, que tinguin relació y incidència amb la família i l'empresa.

Consell de Família

És un òrgan de govern de tipus corporatiu, format per tots els accionistes familiars. Es gestionen els assmptes relacionats amb el model de gestió organitzacional: decisions estratègiques i tàctiques, així com la configuració del Consell d'Administració.

Consell d'Administració

Opera com l'òrgan societari que s'ocupa del lideratge de tots els negocis d'Uriach. Els seus membres són escollits pel Consell de Família en funció de les qualitats requerides.

Conseller Delegat

Es tracta d'un membre depenent del Consell d'Administració encarregat de la contínua vigilància i atenció del correcte funcionament d'Uriach. Des del 2010 aquesta figura recau en un membre que no pertany a la família propietària.

Comitè de Direcció

Dirigit per Oriol Segarra Montaner, Conseller Delegat d'Uriach, està constituït pels Directors de les diferents àrees de negoci i de serveis d'Uriach.

Tot l'esquema organitzacional es troba recollit en el Protocol Familiar establert l'any 2000, on es contemplen també totes les normes referents a les relacions econòmiques, als valors i a la continuïtat.

Codi ètic

La finalitat del Codi Ètic és proporcionar una base de principis comuns per totes les directrius i polítiques que han de regir el comportament ètic i responsable de tots els professionals que formen part d'Uriach en el desenvolupament de la nostra activitat.

A Uriach vetllem per el compliment del Codi Ètic així com de la normativa interna que el desenvolupi per part dels nostre col·laboradors. Impulsem el seu coneixement i adopció de mesures pertintents per part de clients, proveïdors i subcontractistes requerint-los perquè otorguin les garanties necessàries d'accés i verificació per la nostra part o un tercer autoritzat expressament a tals efectes.

Polítiques Corporatives

Uriach disposa d'un cos normatiu que recull totes les mesures preventives y de control que han de ser aplicats en l'activitat diària.